Breaking Bad
Walter-White-1
والتر وایت یا هایزنبرگ؟ به کدام یک بیشتر علاقه داریم؟ این سوالی است که باید از طرفداران و عاشقانه سینه‌چاک سریال بریکینگ بد پرسید. سوال و پاسخی که احتمالا ساده است، اما درباره این موضوع می‌توان ساعت‌ها بحث کرد و جملات زیادی ...
توسط
تومان