شیر شاه 2
Il-re-leone-2019-disney-recensione-04
ساخت فیلم شیرشاه 2 رسما تایید‌شد: والت دیزنی در اولین روز D23 به‌صورت رسمی از فیلم شیر شاه جدید که یک قسمت پیش درآمد است، رونمایی کرد.   طبق جدیدترین اخبار سینما و تلویزیون، والت دیزنی رسما به ساخت قسمت جدید فیلم ...
توسط
تومان