Thor: Love and Thunder
A4960440-956F-483F-AE30-4C156FBECAEA
علاقه تایکا‌وایتیتی به کارگردانی Thor 5: تایکا وایتیتی،‌ کارگردان فیلم Thor: Love and Thunder می‌گوید در صورتی که کریس همسورث برای بازی در نقش ثور بازگردد، حاضر است فیلم Thor 5 را کارگردانی کند. فیلم Thor: Love and Thunder سرانجام ...
توسط
تومان